Spájame, s.r.o.
Pod Dúbravou 7
974 09 Banská Bystrica
IČO: 47 881 704
IČ DPH: SK 2024 1630 64
 
spoločnosť zapísaná v OR OS BB
oddiel Sro, vložka číslo 27480/S

Spájame, s.r.o.

Pod Dúbravou 7

974 09 Banská Bystrica

IČO: 47 881 704

IČ DPH: SK 2024 1630 64

 

spoločnosť zapísaná v OR OS BB

oddiel Sro, vložka číslo 27480/SKonateľ spoločnosti: Michal Talpaš

                              Mobil: +421 915 830 684

                              E-mail: info@mt-okna.sk

Kontaktujte nás